ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผย การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี จะช่วยให้ไทยสามารถกัาวผ่านการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปได้

วันที่ลงข่าว: 27/11/17

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผย การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี จะช่วยให้ไทยสามารถกัาวผ่านการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปได้

         นายพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 “Online shall we go ” ยิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซ ไม่รอใคร จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ ETDA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าปีนี้และปีหน้าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านดิจิทัลที่สำคัญ ดังนั้น การบูรณาการทำงานร่วมกันจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถก้าวผ่านความยากลำบาก และการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ สำหรับมูลค่าการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยนร้อยละ 10 ซึ่งกลุ่มซื้อขายแบบ B2C ของไทยมีมูลค่าการซื้อขายเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และคาดว่าในปี 2560 มูลค่าอีคอมเมิร์ซทั้งหมดจะมีมูลค่าสูงถึง 2.8 ล้านล้านบาท และเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอีคอมเมิร์ซ รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและดิจิทัล ทั้งโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ และโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 เน้นบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวง ผ่านกลไกประชารัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชน

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคอาเซียนได้มั่นคง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก