ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA : (The Union Media of Asean) ไทย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา สร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชน ตามเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 27/11/17

        จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA : (The Union Media of Asean) ไทย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา สร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชน ตามเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอาเซียน

วันที่ 26 พ.ย. 60 ที่โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม สื่อมวลชนสมาชิกสหพันธ์สื่อมวลอาเซียน ไทย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา นำโดยนายประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลอาเซียน The Union Media of Asean (UMA) คณะกรรมการและที่ปรึกษา ประกอบไปด้วย นายซก สุวรรณ รองเลขาธิการประเทศกัมพูชา , นายโกโก รองเลขาธิการแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยตัวแทนและผู้สังเกตการณ์จากประเทศสมาชิก คณะกรรมการสื่อมวลชนไทย เมียนมา และกัมพูชา กว่า 80 คน ร่วมประชุมเป็นกาสร้างความสัมพันธ์ของสื่อมวลชน ประเทศตามเส้นทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

         ทั้งนี้สาระสำคัญในการประชุม การเลือกนายกสมาคมคนใหม่ อีกทั้งสื่อมวลชนทั้ง 3 ชาติ ได้มีเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในภาคสื่อที่จะสานสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยในอนาคตจะพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็นสื่อมวลชนให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยมีบรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยมิตรไมตรีจิตที่ดี ซึ่งสหพันธ์สื่อมวลอาเซียนกำหนดที่จะประชุมที่จะจัดประชุม ณ ประเทศเวียดนาม และจะเวียนจัดการประชุมในประเทศสมาชิกให้ครบต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก