ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัย UiTM ประเทศมาเลเซีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการตลาดและการขายปลีก ครั้งที่ 6

วันที่ลงข่าว: 23/11/17

        มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัย UiTM ประเทศมาเลเซีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการตลาดและการขายปลีก ครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Marketing and Retailing 2017) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการตลาดและการขายปลีก

        วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัย UiTM ประเทศมาเลเซีย (UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , MALAYSIA) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการตลาดและการขายปลีก ครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Marketing and Retailing 2017) หรือ (6th INCOMaR) ภายใต้หัวข้อ “Mobile Engagement Loyalty Data (M.E.L.D) : Cross Cultural Perspectives” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการตลาดและการขายปลีก โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม มี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , Professor Dr. Sofiah Abd Rahman (โซเฟียห์ อับดุล เราะห์มาน) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการค้าปลีก จากสถาบัน Business Excellence มหาวิทยาลัย UiTM ประเทศมาเลเซีย , ดร.หิรัญ ประสารการ ประธานร่วมจัดงาน , ดร.วิญญู วีรยางกูร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ผู้ประสานงานโครงการ , มีนักวิจัย นักวิชาการ นักปฏิบัติและนักธุรกิจ ในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม ภูเก็ตโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

         สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ภายในงานได้มีการแบ่งห้องเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ตามหัวข้องานวิจัย โดยจะเน้นในเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ด้านการตลาดและการค้าปลีก เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในอนาคต และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน

       โดยทางประเทศมาเลเซียมีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะมีนักวิชาการของประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และจากซีกโลกอื่น มานำเสนอความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมศักยภาพในความเป็นนานาชาติของทั้ง 2 สถาบัน ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการศึกษา และผลงานทางวิชาการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก