ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปตท. จัดค่าย ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ปี 2560 สร้างเยาวชน “คนดี คนเก่ง” เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนใน 13 โรงเรียน

วันที่ลงข่าว: 23/11/17

        นายชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เปิดค่าย “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร” ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรม เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ หรือ Ethics-Technology-Engineering” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) โดยมีเยาวชนและคณาจารย์จาก 13 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 68 คน โดยกิจกรรมในค่ายตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน มุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ของ กลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตจากความต้องการในอนาคตของตลาดในประเทศและอาเซียน กระตุ้นให้เยาวชนรู้จักสร้างนวัตกรรมจากสิ่งรอบตัว และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางสายวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการจาก กลุ่ม ปตท. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท. ที่เป็น “คนดี คนเก่ง” ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องของโครงการปิโตรแคมป์ฯ ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสายอาชีพที่ความสำคัญในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศและประชาคมอาเซียน อีกปีละ 8 ทุน ด้วย

        สำหรับโครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา11 ปี โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 55 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 22,000,000 บาท สามารถผลิตบุคลากร สายวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมได้แล้ว 5 รุ่น จำนวน 27 คน ซึ่งทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร้อยละ 78 และทำงานในจังหวัดอื่น ร้อยละ 22 และยังมีนักศึกษาทุนปิโตรแคมป์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 28 คน ทั้งนี้ โครงการปิโตรแคมป์ฯ เป็นโครงการที่ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมอบสิทธิ์และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบสถานประกอบการ ปตท. รวมถึงโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายกับ ปตท. ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลำปาง จังหวัดสระบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก