ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอดอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ลงข่าว: 15/11/17

        นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ไทยชื่นชมนโยบายมุ่งตะวันออกและพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์กับอินเดียในทุกมิติ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการประชุมเวทีสุดท้าย ก่อนปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงถึงการประชุมปีนี้มีความพิเศษ เพราะเป็นปีที่ 25 ของความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดีย นายกรัฐมนตรีเป็นเกียรติที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่กรุงนิวเดลี และงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียปีที่ 69 ในฐานะแขกเกียรติยศ ขณะที่ปีหน้าไทยจะรับตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยอาเซียนพร้อมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์และชื่นชมนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดีย ที่เสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกมิติ โดยเฉพาะเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียกับอาเซียน ผ่านเมียนมาและไทย รวมไปถึงในอนาคตจะเชื่อมโยงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม ผ่านโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน (Trilateral Highway) อย่างเป็นระบบ และไร้รอยต่อ ขณะที่ด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และขยายความร่วมมือด้านสารสนเทศมากขึ้น รวมทั้งเร่งจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ยังเสนอให้อาเซียนกับอินเดียสนับสนุนพิจารณาจัดตั้งเครือข่าย เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน

        หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว นายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีปิดการประชุมอย่างเป็นทางการและพิธีส่งมอบประธานอาเซียนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้แก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่ำนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และภริยาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ในเวลา 02.30 น.ของวันที่ 15 พฤศจิกายน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก