ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตรวจเยี่ยมพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ลงข่าว: 15/11/17

        พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ เดินทางไปพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นได้มอบกายอุปกรณ์และสิ่งของให้แก่ทหารผ่านศึก และรับฟังบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก ณ อาคารสราญรมณ์ มณฑลทหารบกที่ 310

        จากนั้นช่วงบ่าย พลเอก สัมพันธ์ ธัญพืช ผู้อำนวยการองค์การฯและคณะ เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกที่ยากจนและพิการ จำนวน 1 ราย คือ ส.อ.สุวัฒน์ ทุนกาศ อายุ 52 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ อยู่บ้านเลขที่ 129 ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง มีภรรยาคอยดูแล สภาพปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ จากเทศบาลเมืองตาก เดือนละ 800 บาท อย่างไรก็ตามทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตากได้เข้ามาดำเนินการเรื่องเงินช่วยเหลือรายเดือนให้กับ ส.อ.สุวัฒน์ ทุนกาศ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

        พลเอก สัมพันธ์ ธัญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้สัมภาษณ์หลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก ว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดตากครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและถือโอกาสนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานสงเคราะห์ หรือขยายการสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก