ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย พิทักษ์ สภากาชาดไทย เตรียมจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2561 ที่จังหวัดน่าน

วันที่ลงข่าว: 14/11/17

         พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย พิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวในการเป็นประธานประชุมกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ กาชาดสานต่อวันพ่อแห่งชาติ 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ว่า การจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทางสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยการนำเครื่องกันหนาว เช่น ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว หมวก ผ้าพันคอ ชุดวอร์มเด็ก ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรมให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกลความเจริญและประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้ในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานได้เลือกพื้นที่จังหวัดน่าน ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอปัว และอำเภอนาน้อยที่จะลงไปช่วยเหลือประชาชนระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 โดยจะมีการมอบเครื่องกันหนาวจำนวนทั้งสิ้น 3,500 ชุด มอบชุดวอร์มพร้อมหมวกไหมพรมถุงเท้า แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ด้อยโอกาสรวม 1,500 ชุด และ กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ พิการ ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารจำนวน 30 ครอบครัว

         ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าอีกว่า ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้และประชาชนมีขวัญกำลังใจดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก