ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อึ้ง!! เครือข่ายสตรีฯ เผย คนแก่นอนติดเตียง-หญิงพิการสมอง ถูกข่มขืนเพิ่มขึ้น

วันที่ลงข่าว: 13/11/17

        เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน้าสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เดิม ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายสตรี 4 ภาค ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง ตีเกราะ เคาะไม้ไผ่ เฉย = ทำร้าย ผู้หญิง เด็ก และครอบครัว โดยเริ่มจากการแสดงละครชุด ความรุนแรง บาดแผลที่ทำให้ผู้หญิงต้องตาย หรือตายทั้งเป็น และ เฉย = ช่วยทำร้าย โดยทีมละครอำแดงกรุ๊ป จากนั้นเหล่าตัวแทนเครือข่ายสตรี 4 ภาคและมูลนิธิเพื่อนหญิง ได้อ่านจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ถึงสถานการณ์ความรุนแรงของผู้หญิง เด็ก และครอบครัว พร้อมยื่นหนังสือข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล โดยมี นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร นิติกรชำนาญการพิเศษ รกท.ผอ.ศูนย์บริการประชาชน เป็นตัวแทนรับหนังสือ จากนั้นเหล่าเครือข่ายยังได้วางดอกไม้รำลึกผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการถูกกระทำความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบ และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับเหล่าสตรีที่เป็นเหยื่อของความรุนแรง

        นายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า จากกรณีความรุนแรงในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้หญิงถูกทำร้าย ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศอย่างต่อเนื่อง หลายกรณีทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แสดงสถิติจำนวนคดีข่มขืนกระทำชำเรา 2549-2558 รับแจ้งเป็นคดีความ 38,125 คดี จับกุมได้ 21,336 คดี ลอยนวลถึง 16,789 คดี ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มีเด็ก สตรี ที่ถูกกระทำความรุนแรงในปี 2547-2558 ในรอบ 12 ปี ถึง 215,022 ราย โดยข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557- 31 กันยายน 2558 มีภรรยาถูกสามีทำร้าย 10,710 ราย ถูกกระทำโดยแฟน 13,265 ราย และจากสถิติของมูลนิธิเพื่อนหญิง ที่ได้รวบรวมสถิติเคสที่เข้ามารับบริการขอคำปรึกษา ตั้งแต่ปี 2555-2558 มีถึง 2,447 ราย ซึ่งจากการลงพื้นที่ของมูลนิธิเพื่อนหญิงเอง พบว่ากลุ่มคนที่ถูกกระทำความรุนแรงและไม่ค่อยมีคนนึกถึงอย่างสตรีที่พิการทางสมอง แต่ร่างกายปกติ และกลุ่มสตรีสูงอายุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ นอนติดเตียง มีสถิติของการถูกคุกคามทางเพศ ถูกข่มขืนในตัวเลขที่สูงขึ้น นอกจากนี้ อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มของสตรีชนเผ่า ซึ่งแม้สามีจะตายไปแล้วก็ยังเป็นสมบัติของครอบครัวสามี เนื่องจากแต่งงานเข้ามาในครอบครัวแล้ว ก็เป็นกรณีที่ต้องให้ความช่วยเหลือ

       นายบัณฑิตกล่าวต่อว่า จากสถิติต่างๆ ที่สูงขึ้น ทำให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อภัยต่างๆ มากขึ้น เนื่องในโอกาสวันที่ 25 พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล มูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายสตรี 4 ภาค จึงได้มีข้อเสนอต่อนายกฯ ได้แก่ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับจิตสำนึกของข้าราชการทุกกระทรวง ไม่ให้ละเมิด คุกคามผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องปกป้องผู้เสียหายและดำเนินการเอาผิดให้รับโทษสูงสุด, ให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เจรจาต่อรองให้ยอมความหลายกรณี, ให้รัฐบาลยกระดับความรู้ อบต. เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้าใจและปฏิบัติงานจริงในประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชน รวมถึงการบูรณาการการทำงานขององค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านนี้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ขอเร่งรัดให้จับกุมผู้กระทำผิด คดีทางเพศ ค้ามนุษย์ให้ได้ รวมถึงควบคุม ลด แหล่งมั่วสุมอบายมุขในทุกจังหวัด เพราะเป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการกระทำความรุนแรง และขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำสถิติ ข้อมูล ความผิดทางเพศอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก