ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษบุรีรัมย์เปิดห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส

วันที่ลงข่าว: 13/11/17

        นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เปิด ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Sensory Room. ณ อาคารกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาในการจัดสร้างห้องกระตุ้น ประสาทสัมผัส Sensory Room. ว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาฟื้นฟู และเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการ ซึ่งตระหนักดีว่า การกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านต่างๆ โดยใช้ Sensory Room. นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กพิการ ทั้งทางด้านการมอง การสัมผัส กลิ่น การฟัง การเคลื่อนไหว และยังช่วยยกระดับสมาธิได้ดีอีกด้วย

        นอกจากนี้ในการออกแบบห้อง Sensory Room. ยังคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของเด็กพิการ และเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากห้องนี้อย่างเต็มที่ โดยจัดระบบไฟส่องสว่าง เพื่อให้เด็กเกิดสมาธิ และอยู่ในความสงบ รวมถึงการติดตั้งระบบไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสภายในห้อง ซึ่งในการจัดสร้างห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก