ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายงานพิเศษ อุบลราชธานี ผลิตหุ่นยนต์แขนกล ขานรับไทยแลนด์ 4.0

วันที่ลงข่าว: 06/11/17

        ชาวอุบลราชธานี ผลิตหุ่นยนต์แขนกล ขานรับไทยแลนด์ 4.0 เพื่อต่อยอดด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 

บริษัท RST ROBOTICS อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการผลิตหุ่นยนต์แขนกลฝีมือคนไทย หนึ่งในความสำเร็จ โครงการประชารัฐ ได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาล สานต่อแนวคิดภาคเอกชน มุ่งในการเพิ่มทักษะแรงงานชั้นสูงตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล นายอรัญ อนุพรรณสว่าง เจ้าของบริษัทฯ กล่าวว่า ทางบริษัทขาดแคลนแรงงานในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตร จึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์หุ่นยนต์แขนกลขึ้นมาช่วยทำงาน ซึ่งทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

 

สำหรับจุดเด่นของหุ่นยนต์แขนกลนั้น เป็นเทคโนโลยีพหุศาสตร์ ประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ โดยใช้อะลูมิเนียมหล่อ เพื่อเลียนแบบแขนของมนุษย์ สามารถรับน้ำหนักที่ปลายแขน 3 กิโลกรัม หุ่นยนต์แขนกลที่ผลิตขึ้น ทำงานได้หลากหลาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การจับวางสิ่งของ การพ่นสี ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่ากับต่างประเทศแต่ราคานั้นถูกกว่ามาก

 

นายอรัญ กล่าวอีกว่า ในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการตั้งศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์แขนกล พร้อมห้องปฏิบัติการส่วนในปี 2561 จะเริ่มจำหน่ายหุ่นยนต์แขนกลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี และขยายไปยังตลาดอาเซียน นอกจากนี้ พร้อมในการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทยแข่งขันกับนานาประเทศ

 

ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ นายอรัญ อนุพรรณสว่าง โทรศัพท์หมายเลข 087 575 7070

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก