ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สวทช.และสถานทูตญี่ปุ่น คัด 28 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการ JENESYS 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มพูนประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ลงข่าว: 27/10/17

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการJENESYS 2017 (1stBatch: Science and Technology Program) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน จำนวน 9 วันระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. และนายชิโร่ เทราชิมา (Mr. ShiroTerashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

          ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยได้ให้ความร่วมมือแก่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS มาแล้วหลายรุ่น โดยในปีนี้ได้คัดเลือกเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 28 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (1stBatch: Science and Technology Program) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเยาวชนดังกล่าวถือเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ที่จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นด้วยการพักอาศัยกับชาวญี่ปุ่นแบบโฮมสเตย์ พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของไทยกับชาวญี่ปุ่นและกลุ่มอาเซียนด้วยนับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับเยาวชนที่หาไม่ได้จากการเยือนประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไป”

          นายชิโร่ เทราชิมา (Mr. ShiroTerashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ประสงค์จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มโอเชียเนีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นในภาพกว้างขึ้น โดยโครงการ JENESYS 2017 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้องๆ เยาวชนจะได้ทัศนศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่ใช่แค่พาไปเที่ยวชมเท่านั้นแต่จะสอดแทรกและกระตุ้นให้เยาวชนได้ว่าคิดว่าทำไมญี่ปุ่นถึงคิดเทคโนโลยีนั้นขึ้นมา เช่น การนั่งรถไฟชินคันเซ็น(Shinkansen) รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นที่แม้จะมีขบวนวิ่งต่อวันมากถึง 300 เที่ยว แต่ยังสามารถรักษาความตรงต่อเวลาได้ตามกำหนด อย่างมากอาจเลท 2-3 วินาทีเท่านั้น ซึ่งการเลทถึง 50 วินาทีถือเป็นเรื่องใหญ่ของชินคันเซ็นมาก อยากให้น้องๆ คิดว่าทำไมและอย่างไรรถไฟถึงตรงเวลาได้ขนาดนี้ หรืออีกเรื่องคือเวลานั่งบนรถไฟขบวนจะไม่สั่นน้องๆ อาจทดลองวางแก้วน้ำบนรถไฟ และคิดตามไปด้วยว่าด้วยความเร็วของรถไฟขนาดนี้แต่ทำไมน้ำในแก้วจึงไม่หก เป็นต้น

          นอกจากรับความสนุกสนานแล้วให้คิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังว่าทำไมถึงเกิดการสร้างเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมา ริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองในแง่มุมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งระหว่างน้องๆ ร่วมกิจกรรมและภายหลังกลับมาประเทศไทยสามารถนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยังเพื่อนๆ ในโรงเรียนและคนรอบข้าง รวมทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปได้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก