ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด เดินหน้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

วันที่ลงข่าว: 12/10/17

         นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันนี้ได้มอบนโยบายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ. ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ กสอ. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน รวมถึงสร้างช่องทางการขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกัน สมอ.ยังอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานของสมอ.สู่ยุค 4.0 เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้(60)ให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต และยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระจายออกสู่ตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ สมอ. กำลังเจรจากับสายการบินไทยสมายล์ เพื่อนำร่องนำสินค้าที่ผ่านมาตรฐานสินค้าชุมชนไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ไปจำหน่ายบนเครื่องบิน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในต้นปี 2561 และเตรียมจะขยายความร่วมมือไปยังสายการบินนกแอร์และบางกอกแอร์เพิ่มเติมในระยะต่อไป

 

         ทั้งนี้ ปัจจุบัน สมอ. ได้ลดขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน มอก.ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน จากเดิมที่ใช้เวลา 400 วัน และตั้งเป้าหมายลดระยะเวลาในการกระบวนการต่างๆ ให้เหลือเพียง 100 วันภายในต้นปี 2561 ซึ่งจะเทียบกับมาตรฐานประเทศชั้นนำในอาเซียน ส่วนการออกใบอนุญาตตั้งเป้าหมายให้เหลือภายใน 10 วัน จากปัจจุบันใช้เวลาเกือบ 50 วัน โดยเน้นการใช้ระบบออนไลน์ ส่วนการตรวจสอบและติดตามผลให้เน้นใช้บุคคลที่ 3 เข้ามาร่วมดำเนินการมากขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก