ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 โดยคัดเลือกครูที่สร้างความแปลงเปลี่ยนในตัวลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาในประเทศอาเซียและติมอร์-เลสเต

วันที่ลงข่าว: 12/10/17

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลพระราชทานนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สสค. กรมประชาสัมพันธ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

       นายกฤษณพงษ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่าครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์-เลสเตอ ทั้ง 11 ประเทศโดยมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คนซึ่งจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการพระราชทานรางวัล ประกอบไปด้วยเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญดอล่าสหรัฐ อย่างไรก็ตามในงานดังกล่าวมีการมอบรางวัลครูคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์แก่ครูจากประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ครูเครือข่ายมูลนิธิฯ จะใช้ประโยชน์จากหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาได้อย่างไร โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการนำเสนอผลงานของครูที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 คนอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก