ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ยโสธร มอบบัตรประชาชนให้คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 11/10/17

        นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 1 ตำบลน้ำตำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผู้พิการคือ นางสาวสุดใจ บุญห่อ อายุ 44 ปี โดยการเข้าให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้นำเจ้าหน้าที่มาบริการถ่ายรูปบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการรุ่นสมาร์ทการ์ด พร้อมนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรคมามอบให้

นางสาวสุดใจ บุญห่อ ผู้พิการ หรือญาติ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ส่วนประจำตัวคนพิการรุ่นสมาร์ทการ์ด สามารถรับเบี้ยคนพิการได้เดือนละ 800 บาท ขอรับสวัสดิการผู้พิการ ซ่อมแซมบ้านได้ 2 หมื่นบาท และรับเงินสงเคราะห์ได้ครั้งละ 2 พันบาท พร้อมสามารถนำบัตรผู้พิการไปยื่นกู้กองทุนผู้พิการได้ ครั้งละ 6 หมื่นบาท

       นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การออกมาช่วยเหลือผู้พิการในครั้งนี้เป็นการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเป็นการสร้างความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามตกทุกข์ได้ยาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก