ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้พิการชาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ

วันที่ลงข่าว: 10/10/17

        บรรยากาศในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระราชทานให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในส่วนภูมิภาค ของอำเภอแม่ทา ในวันนี้ ( 9 ตุลาคม 2560 ) ในกลุ่มแรกจำนวน 450 ชุด มีผู้พิการรายหนึ่ง คือนายอนุพงษ์ เทพจะเสา อายุ 22 ปี ผู้พิการทางการเดินเนื่องจากเนื้องอกในสมอง ลงทะเบียนเป็นจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ก็ได้มารับสิ่งของพระราชทาน โดยมียานพาหนะที่ใช้เดินทางประจำ เป็นรถสามล้อดัดแปลง ด้วยเงินที่ได้จากการทำงานเองจำนวนเกือบ 40,000 บาท และรถเข็นที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ

 

       นายอนุพงษ์ กล่าวว่า ตนเป็นชาวบ้านทาดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ปัจจุบัน ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา มีความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ ได้สมัครเป็นจิตอาสา เฉพาะกิจฯ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตนรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และจะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก