ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรนำกีฬาจานร่อนมาสอนเด็กพิการ หวังพัฒนาการเรียนรู้

วันที่ลงข่าว: 28/09/17

        นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับคนพิการโดยใช้กีฬาจานร่อนในโครงการพัฒนากีฬาปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬา และเคารพในกฎกติกา รวมถึงสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างคนพิการและคนทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนายศุภชัย คันทรง ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการเล่นกีฬาจานร่อนมาเป็นผู้ฝึกสอน

       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กีฬาจานร่อนมีความเหมาะสมใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนพิการ เนื่องจากเป็นกีฬาที่ไม่หักโหม สามารถเล่นได้ทุกช่วงอายุ สามารถช่วยพัฒนาร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ของคนพิการได้เป็นอย่างดี โดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทดลองผ่านโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษต้นแบบกว่า 15 แห่ง ซึ่งหลังจากนี้จะขยายผลไปทุกอำเภอและจัดตั้งเป็นชมรมกีฬาจานร่อน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก