ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"บิ๊กอู๋"เปิดศูนย์"ยิ้มสู้ คาเฟ่"ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 27/09/17

       “บิ๊กอู๋” เปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” หนุนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีพ ชมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ
       เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน        “ยิ้มสู้ คาเฟ่” ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่ พร้อมด้วย นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
       พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ ในการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ โดยเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการ การส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานคนพิการ การส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนให้คนพิการได้รับบริการด้านการศึกษา บริการสุขภาพ การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

       พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า พก. และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเริมอาชีพให้คนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการแก่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยตนขอชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ได้ดำเนินงานให้บริการคนพิการทางด้านการศึกษา สังคม และสวัสดิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง ช่วยแบ่งภาระของภาครัฐได้เป็นอย่างมาก อาทิ โครงการบ้านยิ้มสู้ สร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กเล็กผู้พิการ โครงการหอศิลป์ยิ้มสู้ โครงการศูนย์จัดหางานและฝึกอาชีพสำหรับคนหูหนวก และโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน.

 

ที่มาของข่าว www.dailynews.co.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก