ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาเซียนให้ความสำคัญต่อแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางสหประชาชาติ และเน้นหลักการพหุภาคีในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย

วันที่ลงข่าว: 27/09/17

        ผู้แทนรัฐบาลประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ให้ความสำคัญกับนโยบายพหุภาคีในการเผชิญหน้ากับความท้าทายจากรอบด้าน ระหว่างขึ้นกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

โดยนายฝ่าม บินห์ มินห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม กล่าวว่า การยึดมั่นและปฏิบัติตามเป้าหมายของแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ คือ หนทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปสู่อนาคตที่มั่นคง

ในขณะที่นายลิ้ม จ็อก เซ็ง รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไน กล่าวถึงนโยบายด้านสังคมภายในประเทศที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมกล่าวถึงบทบาทของบรูไนในการสนับสนุนแนวทางการใช้สันติวิธีคลี่คลายความขัดแย้งของสหประชาชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก