ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บอร์ดอนุ กก. หารือกำหนดเส้นทางเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ 8 จุด

วันที่ลงข่าว: 12/09/17

        นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ สำนักพระราชวัง เป็นที่ปรึกษา และรมว.วธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นต้น และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมของการจัดงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และกำหนดแนวทางในการจัดผู้เข้าชมนิทรรศการ รวมถึงรูปแบบพิธีเปิดนิทรรศการ และวางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560  ที่ท้องสนามหลวง

 

        นายวีระ  กล่าวอีกว่า  ที่ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เข้าชมนิทรรศการ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดเส้นทางเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการแบ่งเป็น 8 จุด ได้แก่ 1. บริเวณพลับพลายก 2.ขึ้นชมพระเมรุมาศ 3.นิทรรศการการก่อสร้างพระเมรุมาศ 4.นิทรรศการงานประติมากรรม 5.นิทรรศการจิตรกรรมฉากบังเพลิง 6.ขึ้นชมพระที่นั่งทรงธรรม 7.นิทรรศการการบูรณะราชรถ และ8.นิทรรศการพระโกศจันทน์ พระโกศทองคำและเครื่องสังเค็ด นอกจากนี้ ยังจำลองพระเมรุมาศ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัมผัสได้ และจัดทำอักษรเบรลล์ให้สามารถอ่านได้  รวมทั้งนำระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้นำชม เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสาธิตการหล่องานประติมากรรมและงานประณีตศิลป์ ประกอบพระเมรุมาศ  รวมถึงจัดทำทางลาดขึ้น-ลงพระที่นั่งทรงธรรมและศาลาลูกขุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุอีกด้วย  

 

        นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือการบริหารจัดการผู้เข้าชมนิทรรศการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่เข้าชมนิทรรศการ อาทิ ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางหู เป็นต้น และกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่พระสงฆ์ สามเณรและแม่ชีที่เข้าชมนิทรรศการ  และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยจัดทำแผ่นพับนำชมฉบับแผ่นพับนำชมนิทรรศการฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อแจกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมนิทรรศการ รวมถึงบริเวณเต็นท์ที่พักประชาชนจะติดตั้งจอ LCD เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการระหว่างรอเข้าชม และวธ.ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้นิทรรศการ นอกจากนี้  ยังได้จัดจุดบริการน้ำดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่และทีมแพทย์พยาบาลเพื่อดูแลประชาชนด้วย ส่วนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจะจัดรถ Shutter Bus ไว้ให้บริการประชาชนในจุดที่มีผู้สัญจรจำนวนมาก อาทิ หัวลำโพง วงเวียนใหญ่  รวมถึงสถานีรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะเดียวกันกองทัพเรืออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยจัดบริการเดินเรือจากหอประชุมกองทัพเรือมายังท่าราชวรดิษฐ์ ทั้งนี้ จะนำผลสรุปจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฯในวันที่ 13 กันยายนนี้

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก