ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล จัดเอเซี่ยนแรลลี่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อุทยานธรณีสตูล

วันที่ลงข่าว: 11/09/17

        วันนี้ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ชายหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ ์รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดการจัดกิจกรรมอาเซียนแรลลี่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อุทยานธรณีสตูล Asean Rally CBT To Satun Geopark มีประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม จำนวนกว่า 70 ทีม 280 คน โดยกิจกรรมเป็นการขับรถท่องเที่ยวค้นหาเลข RC ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยว จำนวน 8 ฐาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับของจังหวัดสตูล

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่อุทยานธรณีสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีสตูล และนักท่องเที่ยวที่สนใจการเดินทางโดยใช้รถยนต์แบบครอบครัว หรือรูปแบบกลุ่มเพื่อนฝูง จะได้สัมผัสกิจกรรม Adventure ตามหาโค้ดลับ โดยจะผ่านเส้นทางหลัก 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอละงู มะนัง และอำเภอทุ่งหว้า ซึ่ง 3 อำเภอนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูล ที่จะก้าวเข้าสู่อุทยานธรณีโลกต่อไป

         ด้านนายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอาเซียนแรลลี่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อุทยานธรณีสตูล ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยว 3 อำเภอ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวหลักประกอบด้วย 1.สะพานข้ามกาลเวลา , 2.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา , 3.ถ้ำอุไรทอง , 4.พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า , 5.ถ้ำเลสเตโกดอน , 6.น้ำตกวังสายทอง , 7.ถ้ำเจ็ดคต , 8.ภูผาเพชร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น กระตุ้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ สามารถทำให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้และเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาสตูล และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจให้จังหวัดสตูลได้อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก