ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ 14 ผู้ประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เร่งถ่ายทอดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม

วันที่ลงข่าว: 11/09/17

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ 14 ผู้ประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เร่งถ่ายทอดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมในงานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ "เมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์ 2017"

        นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า สนช. และ 14 ผู้ประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้ถ่ายทอดผลงานด้านนวัตกรรม โซน "Thailand Innovation Pavilion" ในงานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ "เมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์ 2017" บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ซึ่งในงานจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์หลากหลายด้าน เช่น วัสดุฝังใน อย่างวัสดุดามกระดูกและวัสดุทดแทนกระดูก และรากฟันเทียม //  วัสดุทางการแพทย์ อย่างแผ่นปิดแผล // อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างมีดผ่าตัดนิ้วล็อค เครื่องรักษาแผลแบบสุญญากาศ น้ำยาและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และสุดท้าย ระบบและซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ อย่างหุ่นยนต์ดินสอ ระบบดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลกับตลาด Healthcare ของอาเซียน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางชีวการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว และมี Business Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจธุรกิจ Healthcare ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอดขยายเป็นธุรกิจระหว่างประเทศร่วมกัน ที่สำคัญเป็นการตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาและนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร (Biomedical Industry) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเร่งรัดให้เกิดเครือข่ายนวัตกรรมในอุตสาหกรรม รังสรรค์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ที่มีประโยชน์และได้รับการรับรองมาตรฐาน ถือเป็นส่วนสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการทางการแพทย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเกิดการลงทุนต่อเนื่องด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลในอนาคต

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก