ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเร่งหาข้อสรุปการเจรจา RCEP ให้ทันเสนอ ที่ประชุมระดับผุ้นำในเดือน พ.ย.นี้

วันที่ลงข่าว: 05/09/17

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเร่งหาข้อสรุปการเจรจา RCEP ให้ทันเสนอ ที่ประชุมระดับผุ้นำในเดือนพฤศจิกายนนี้ หวังให้เป็นข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

        นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าไทยจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEM ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายนนี้ ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยจะมีการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคู่เจรจา 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น เพื่อเร่งรัดผลักดันให้การเจรจา RCEP ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 หรือ AEC Blueprint 2025 ในประเด็นสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งผลต่อการขยายตัวของการค้าการลงทุน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน แผนงานและตัวชี้วัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน นอกจากนี้จะหารือการเปิดเสรีทางการค้า ที่แต่ละประเทศจะต้องลดภาษีนำเข้าสินค้าให้เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 92 ของรายการสินค้าทั้งหมด ภายใน 15 ปี อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกตั้งเป้าหมายที่จะได้ข้อสรุปให้ทันก่อนที่จะเสนอผู้นำในเดือนพฤศจิกายนนี้

        สำหรับมูลค่าการค้ารวมของ RCEP มีจำนวน 9.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการค้าโลก หรือ 1 ใน 3 ของโลก ส่วนการส่งออกมีมูลค่า 5.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าส่งออกโลก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก