ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เยี่ยมชม “แพนดอร่า” โรงงานเครื่องประดับอันดับหนึ่งด้านส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 01/09/17

       คุณเฉลิมพล หุ่นทรงธรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติเดนมาร์กแบรนด์ "แพนดอร่า" ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก โดยพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจและเยี่ยมชมการทำงานของผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว กว่า 80 คน ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
       ปัจจุบันบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เป็นองค์กรอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการจ้างงานและสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการซึ่งมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้พิการในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกๆ ปี โดยขณะนี้แพนดอร่าได้จ้างงานผู้พิการมากถึง 112 คน จากโรงงาน 2 แห่ง ของแพนดอร่าทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดลำพูน นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการตลาดนัดเพื่อผู้พิการ และสร้างบ้านพักผู้พิการและอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการในการทำการเกษตรโดยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
 
 

ที่มาของข่าว www.ตลาดงานคนพิการ.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก