ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มท.จัดยิ่งใหญ่งานศิลปาชีพฯ สิงหารับวันแม่แห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

       10 ส.ค. 60 ที่ลานเอนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดมท. และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 รวมเวลา 9 วัน ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้วยแนวคิดคือ “หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย”

       นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวางออกไปหลายแขนง อันเป็นที่มาของโครงการศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยจัดแสดง เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะฝีมือภูมิปัญญาของคนไทยให้คนทั้งโลกได้ชื่นชม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอันทรงคุณค่า รวมทั้งสิ้นค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า  มีไฮไลท์สำคัญคือ กิจกรรรม “สืบสานตำนานผ้า ถ่ายทอดภูมิปัญญา เทิดทูนพระมารดาแห่งแผ่นดิน”  โดยฉายภาพการเดินทางของเส้นทางผ้าไหม เส้นทางผ้าฝ้าย รวมถึงการจัดแสดงผ้าโบราณ ผ้าหายาก ผ้าราคาสูง และผ้านวัตกรรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า OTOP พรีเมี่ยมจาก 4 ภาค

 

       นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ OTOP Best Seller ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มียอดขายติดลำดับต้นๆของการจัดงานครั้งที่ผ่านมา จำนวน 40 บูธ, ผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP ปี 2559 และ  2560 เข้าร่วมจำหน่าย 40 ราย รวมทั้งผลิตภันณ์อื่นอีกกว่า 2 พันบูท มีนนอาหาร จำหน่ายสินค้าจากร้านค้าจิตรลดา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

        ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า คาดว่าจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น และมียอดการจำหน่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่า 850 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น โดยคิดว่าจะมีประชาชนมาเยี่ยมชมงานหนาแน่นตลอดการจัดงานทั้ง 9 วัน ไม่น้อยกว่า 450,000 คน

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก