ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พร้อมให้บริการ ตู้บริการTTRS เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ ตู้คีออสแปลภาษามือ เพื่อช่วยให้ผู้พิการสื่อสารกับบุคคลกับคนปกติได้

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

       พร้อมให้บริการ ตู้บริการTTRS เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ
       ตู้คีออสแปลภาษามือ

       - Thai Telecommunication Relay Service Kiosk

       เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ตู้คิออสแปลภาษามือ(TTRS Kiosk) เพื่อช่วยให้ผู้พิการสื่อสารกับบุคคลกับคนปกติได้ ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟู และเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกผู้พิการ หรือ I-create 2011

       เจ้าหน้าที่กำลังสาธิตวิธีการสื่อสารภาษามือให้เป็นภาษาพูด โดยผ่านตู้คีออสแปลภาษามือ ด้วยการส่งภาพหน้าจอ ไปยังศูนย์กลางหรือ Call center ที่มีล่ามรับหน้าที่แปลภาษามือ แล้วส่งกลับเป็นภาษาพูดมายังตู้คีออสอีกครั้ง เพื่อให้คนปกติสามารถโต้ตอบการสนทนากับผู้พิการโดยผ่านล่าม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ของผู้บกพร่องทางการพูดและผู้บกพร่องทางการได้ยิน ที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติของเนคเทค,มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และได้รับสนับสนุนจาก กสทช.

       เป้าหมายในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการติดตั้งตู้คีออสแปลภาษามือตามสถานที่ราชการ โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานเอกชนตอบรับมาบางส่วนแล้ว  โดยคาดว่าจะสามารถลดปัญหาการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยินและการพูดที่มีอยู่ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       Prompt ภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการดีๆ เพื่อสังคมเช่นนี้ และเป็นบทพิสูจน์อีกขั้นสำหรับระบบบริหารจัดการ Kiosk ที่พัฒนาขึ้นมา

 

 

ที่มาของข่าว www.promptdirect.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก