ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางภายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

         ที่ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางภายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปี 2560 กิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 500 คน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ดำเนินการ

        กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางภายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปี 2560

        อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ด้วยการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังอย่างทั่วถึง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก