ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดงาน INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

        วันที่ 8 ส.ค. 60  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดงานวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาเซียนศึกษา ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด

สำหรับภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ประเทศอาเซียนโดยกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด การแสดงผลงานครู นักเรียน การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ อาเซียน ประเภทนักเรียน มีการประกวดร้องเพลง Mask Singer (หน้ากากอาเซียน) พร้อมแดนซ์เซอร์ ประเภทครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และในงานเดียวกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีเป้าหมายสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ไร้ที่พึ่งในสังกัด จำนวน 89 หลัง ภายในปี 2563

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก