ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ตราดรับมอบเก้าอี้สุขาสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตามโครงการเก้าอี้สุขาพาสุข ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

       ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตราษตระการคุณ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานส่งมอบเก้าอี้สุขาสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตามโครงการเก้าอี้สุขาพาสุข ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งภาคเอกชน โดยบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้สนับสนุนเก้าอี้สุขาสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 500 ชุด ให้กับจังหวัดตราดผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เพื่อส่งมอบให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป

ด้านนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด กล่าวว่า การจัดโครงการเก้าอี้สุขาพาสุขในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากมีผ่านมาผู้พิการทางขา ผู้สูงอายุ มักพบอุปสรรคในการขับถ่ายโดยเฉพาะการใช้ส้วมแบบนั่งยอง จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขมากในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงกานี้ได้ทำการมอบเก้าอี้สุขาให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ 500 ชุด โดยจังหวัดเป็นจังหวัดที่ 71 ที่มีการมอบเก้าอี้สุขาในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก