ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ยะลา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ คนชรา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

         วันที่ 10ส.ค.60  ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯประจำปี 2560 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ คนชรา ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา นายไพบูลย์ ชัยเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกล่าวอาศิรวาท พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

         ทั้งนี้ ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 20 สภาสังคมสงเคราะห์ ได้ร่วมกับทางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2560 ทั้งนี้ จังหวัดยะลาได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ คนชราตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 76 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก