ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ นายชูชิน อ่วมเปี่ยม พิการทางสายตา

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ นายชูชิน อ่วมเปี่ยม พิการทางสายตา ฐานะยากจน บ้านเรือนทรุดโทรม เสาบ้านเอียงประมาณ 40 องศา

 

        นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยมณฑลทหารบกที่ 35 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ นายชูชิน อ่วมเปี่ยม บ้านเลขที่ 8/1 ม.4 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งพิการทางสายตา และมีความเดือนร้อน ทางบ้านฐานะยากจน และขอสนับสนุนงบประมาณซ้อมแซมบ้าน ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า ผ้าห่ม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินสมทบช่วยเหลืออีกจำนวน 5,000 บาท

        นายชูชิน อ่วมเปี่ยม อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 4 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้พิการทางสายตาเลือนราง จนมองแทบไม่เห็น อาศัยอยู่เพียงลำพังกว่า 4 ปี ในบ้านไม้ใต้ถุนสูงสภาพเก่า ทรุดโทรม เสาบ้านเอียงประมาณ 40 องศา จนน่ากลัวว่าจะพังลงมา เวลาฝนตกก็ถูกฝนสาด ต้องเอาผ้าห่มคลุม เพื่อกันเปียกกันหนาว ลูกชายและลูกสาวก็แต่งงานย้ายออกไปนานแล้ว และไม่เคยกลับมาเยี่ยมอีกเลย ส่วนดวงตาได้รับผลกระทบจากผงปูนหล่นใส่ขณะไปรับจ้างทำงานก่อสร้างเมื่อหลายปีมาแล้ว เคยไปรักษาด้วยการลอกตาแล้วแต่ก็มองเห็นเพียงเงาลางๆ เมื่ออยู่ในระยะใกล้ แต่หากอยู่ไกลจะมองไม่เห็นเลย ทุกวันนี้ยังชีพด้วยเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาท และเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,400 บาท

       ด้านหัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชน มณฑลทหารบกที่ 35 กล่าวว่า ต้องเร่งช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่ให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย เพราะช่วงนี้ซึ่งเป็นหน้าฝน มีลมพายุ ฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้ง มีความเสี่ยงเป็นอันตรายอย่างมาก สำหรับผู้ใดต้องการช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่ให้ นายชูชิน สามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายสังเกต กัดมั่น เลขที่บัญชี 510-1-79036-2

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก