ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยฝึกอาชีพตัดเย็บกระเป๋าและสกรีน ให้กับคนพิการและผู้ดูแล

วันที่ลงข่าว: 10/08/17

       นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการฝึกอาชีพตัดเย็บกระเป๋าและสกรีน ให้กับคนพิการและผู้ดูแลในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสิงโตเทศกาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครองเด็กพิเศษ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากร เพื่อให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการเพื่อให้กลุ่มผู้ปกครองและผู้ดูแล เด็กพิการ เด็กพิเศษ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก