ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไอเดียเก๋!ใช้ม้าบำบัดเด็กพิการทางสมอง-ร่างกาย

วันที่ลงข่าว: 19/07/17

       เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่หน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร พล.ต.กลชัย  สุวรรณบูรณ์ เป็นประธานในพิธีงานคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ครบปีที่ 77  โดยมี พ.ท.ภาคิน  เกื้อกูล ผบ.พัน.1 ร. 25 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงาน  พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยกำหนด รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลดีเด่นของหน่วย  พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและแม่บ้านป่วยเรื้อรังด้วย

       ต่อมาเวลา 11.00 น.วันเดียวกัน บริเวณสนามกลางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25   นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ “อาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน” พล.ร.25  ทั้งนี้ พ.ท.ภาคิน  เกื้อกูล ผบ.พัน.1 ร. 25  เปิดเผยว่า   เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนพิเศษ  โรงเรียนเพื่อเด็กพิการภายในชุมชน ซึ่งแต่ละสถานศึกษาจะมีเด็กพิการทางสมอง  สมาธิสั้น  กล้ามเนื้ออ่อนล้า(ออทิสติก)  จากข้อมูลดังกล่าวกองพันทหารราบที่ 1 จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันจัดโครงการอาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน  เพื่อช่วยเหลือ  บำบัด  กระตุ้น การตอบสนองทางร่างกายของเด็กพิการดังกล่าว โดยใช้ม้าในการบำบัดซึ่งปัจจุบันจะมีเด็กพิเศษจาก  ศูนย์การเรียนพิเศษจังหวัดชุมพร จำนวน 10 คน  โรงเรียนปัญญานุกูล จำนวน 15 คน  และชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชุมพร จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยใช้เวลาในช่วงเช้า 08.00-10.00 น. และช่วงบ่าย 15.00-17.00 น. และจะเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไปที่มีความเหมาะสม    

        สำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เด็กพิการทางสมองและร่างกาย(ออทิสติก) มีอาการดีขึ้น สามารถมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติได้ในระดับหนึ่ง   และเพื่อลดภาระช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กได้ระดับหนึ่ง

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก