ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชน จัดศูนย์ฝึกอบรมทักษะการใช้จักรอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สร้างความเป็นมืออาชีพ

วันที่ลงข่าว: 17/07/17

        นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มมีความต้องการแรงงานฝีมือมากเป็นพิเศษ เพื่อผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มให้ทันต่อการอุปโภคใช้สอยของประชาชน โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำที่มีความต้องการเป็นอย่างมากจากทุกภาคส่วน ในการแสดงความไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศต่างต้องการเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศไทยมากขึ้น โดยล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียง ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงฯ อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาการใช้จักรอุตสาหกรรม สามารถผลิตแรงงานได้จำนวนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงมีการขยายความร่วมมือมากขึ้น

        นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าในเบื้องต้นจะร่วมกันเตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะการใช้จักรอุตสาหกรรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครปฐม กำแพงเพชร สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และกำแพงเพชร โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีแรงงานในสาขานี้อยู่เป็นจำนวนมาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฝึกความปลอดภัยในการทำงาน การทดสอบสายตา การควบคุมจักร การใช้จักรเข็มเดียว การใช้จักรโพ้ง การใช้จักรลา การเย็บเข้ารูปชิ้นงานด้วยจักรอุตสาหกรรมและจะมีการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการอีกด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้าทำงานในบริษัท

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนช่างเย็บเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 วันละ 320 ระดับ 2 วันละ 370 บาท ระดับ 3 วันละ 500 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-245-4035

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก