ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ไปสู่ระดับโลก

วันที่ลงข่าว: 15/06/17

       จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ไปสู่ระดับโลก ขณะที่สปาของประเทศไทยถูกยกให้เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท

 

       ภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้าบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท จึงได้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาไปสู่การเป็น HEALTH HUB ในภูมิภาค โดยโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ล้วนแต่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งเชียงใหม่ยังเป็นแหล่งผลิตฟันเทียมส่งออกต่างประเทศ ชาวต่างชาติจากทางทวีปยุโรปบินมาใช้บริการทางทันตกรรม ที่มีมาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดี และเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้ว ยังถูกกว่าทางยุโรปถึง 8 เท่า ขณะที่สปาของประเทศไทยชาวต่างชาติยกให้เป็นอันดับ 1 ของโลก และเชียงใหม่ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

       ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออก พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ส่งผลให้ผู้ให้บริการนวดและสปาที่ทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3 ประเภท ได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ทั้งที่กำลังทำงานและประสงค์จะเข้าทำงานต้องมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ซึ่งผู้ให้บริการและบุคคลผู้พิการทางสายตา ที่มีวุฒิบัตรหรือใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆของภาครัฐ หลักสูตร 60 ชั่วโมง รวมทั้งผู้ที่มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปา สามารถมาขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ได้ภายในวันที่ 21 มิถุนายนนี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าใบรับรองสิ้นสุด และในอำเภออื่นๆ อีก 17 อำเภอ สามารถสอบถามวัน เวลา สถานที่ได้ที่สาธารณสุขในแต่ละอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ โดยสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lannahealthhub.org และ LINE ID : @lannahealthhub

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก