ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.บึงกาฬ มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        วันที่ 18 พ.ค. 60  เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวนายแดง พิมฑ์ทอง อายุ 68 ปี และนางบุญมา พิมฑ์ทอง อายุ 63 ปี สองสามีภรรยาที่พิการและยากจน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาของสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

         นายประสงค์ เวรฬุวนาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ คือครอบครัวของนายแดง พิมฑ์ทอง อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 5 บ้านโนนสา ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ที่อาศัยอยู่กับนางบุญมา พิมฑ์ทอง อายุ 63 ปีภรรยา ซึ่งมีความพิการทั้ง 2 คน และเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสขึ้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ใหม่และมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัย ให้คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตอบสนองต่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอนุเคราะห์อุปกรณ์ก่อสร้าง ใช้แรงงานจากทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ และชาวบ้านบ้านโนนสา ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก