ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดยะลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่ตำบลบาละ อ.กาบัง พร้อมมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        วันที่ 18 ก.พ. 60  ที่ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 หมู่ที่ 11 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำส่วนราชการต่างๆ ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ร่วมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอกาบัง นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย

        นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการออกบริการครั้งนี้ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยะลา จึงเป็นโอกาสดีของประชาชนชาวตำบลบาละ และตำบลข้างเคียง จะได้รับการตรวจรักษา และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง บริการของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การให้บริการด้านเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม จำหน่ายสินค้าราคาถูก บริการทำหมั่น และฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้เป็นประธานพิธีมอบทุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส จำนวน 10 คน รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่คนยากจน คนพิการ คนชรา มอบชุดนักเรียนให้เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิง จำนวน 20 คน มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน รวมถึงมีการปล่อยปลานิล ปลาตะเพียนทอง และปลายี่สก จำนวน 50,000 ตัว บริเวณหนองน้ำในหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก