ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สตูล จัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        ที่สนามกีฬากลาง อ.ควนโดน จ.สตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการจัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปี 2560 โดยมีนายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง ปลัดอาวุโสอำเภอควนโดน รักษาราชการแทนนายอำเภอควนโดน พร้อมด้วยหัวหน้าราชการระดับจังหวัด ร่วมออกให้บริการประชาชน การจัดกิจกรรมออกมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นการนำกิจกรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ รวมด้านการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นอกจากนั้นยังมีการประกวดอาหารพื้นบ้าน การแสดงชุดทูบีนัมเบอร์วัน จากโรงเรียนควนโดนวิทยา การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส คนชราและคนพิการ จำนวน 20 ราย การมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน การจับสลากมอบของรางวัล และกิจกรรมแต่ละหน่วยงานที่มาร่วมออกบูธในวันนี้อีกด้วย

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่เรามีหลาย ๆ หน่วยงานที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ แต่ต้องร่วมมือกัน เช่นปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน การพูดคุยเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ข้อคิดแก่เยาวชนในเรื่องยาเสพติด การทำให้ประชาชนมีความสุขถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และโครงการดี ๆ แบบนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้ทุกคนมีความสุข "ประชาชน ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล เราจะลงไปหาถึงพื้นที่"

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก