ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ลงข่าว: 18/05/17

        ที่บริเวณท้องสนามหลวงวันนี้ แม้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดทั้งวัน แต่ไม่ได้ทำให้จำนวนประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อยลง เพราะทุกคนล้วนมาด้วยใจที่ต้องการมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนเสมอมาโดยไม่เลือกชนชั้น โดยนายวีระ เขนย นายกสมาคมผู้พิการนครศรีธรรมราช หนึ่งในผู้ที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้มาในวันนี้ ส่วนตัวและกลุ่มผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้ประชาชนรวมถึงผู้พิการ จนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ซึ่งกลุ่มผู้พิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งใจรวมกลุ่มกันทำความดีทุกรูปแบบเท่าที่จะทำได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทุกวันจนถึงเวลา 21.00 น.

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก