ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 03/05/17

        วันนี้ (2 พ.ค. 60) ที่ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เนื่องจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ

        สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนภาคค่ำเวลา 17.30 น. พิธีเจริญจิตตภาวนาและเวียนเทียนรอบอุโบสถ ณ วัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ นิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 นอกจากนี้ยังมีการบูรณากิจกรรมและพิธีทางศาสนาวันวิสาขบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา โดยเชิญชวนประชาชนชาวเมียนมาร์ ลาว และมอญ ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม นี้ ขอเชิญทุกท่านสวมใส่ชุดสีขาวร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ทำความดีรักษาศีล ลด ละ อบายมุข ฟังธรรม หรือเวียนเทียนใกล้บ้านท่าน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก