ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สระแก้วประชุมร่วมไทย-กัมพูชา เตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชาสานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา" ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 03/05/17

        วันนี้ (1 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมดอกแก้ว นายณัฐฏชัย นำพูลสุขสันต์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน "สัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา ส่วนสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา" จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทยกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560 โดยมีนายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว คณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยฝ่ายกัมพูชามี นายลี วันนาวิด รองวัฒนธรรมบันเตียเมียนเจย นายเซียน เซงซก หัวหน้าพระพุทธศาสนากรุงปอยเปต และ น.ส.เปรม ซกซอมพั้วะ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดบันเตียเมียนเจย กำหนดจัดงานฯวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดหนองกระพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา ได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิต เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

        โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมอาเซียน (ไทย-กัมพูชา)การร่วมกันตักบาตร ชมนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเชิญผู้ว่าราชการบันเตียเมียนเจยและคณะ พร้อมชุดการแสดง 1 ชุด และนิมนต์พระสงฆ์จากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 8 รูป เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ๆ ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก