ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

6 หน่วยงานภาครัฐเตรียมจัด 3 งานใหญ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์อาเซียน เบื้องต้นมี 7 ประเทศอาเซียนเข้าร่วม

วันที่ลงข่าว: 27/03/17

        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร / สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร /วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร/ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร / และมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น เตรียมจัดงาน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน" "งานวิถีถิ่นวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก" และ"งานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 เพื่อสำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยและยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาในประเทศอาเซียนได้ศึกษาและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์อาเซียนร่วมกัน ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของจังหวัดกำแพงเพชร โดยขณะนี้มี 7 ประเทศในอาเซียนตอบรับเข้าร่วมแล้วกว่า 350 คน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา บรูไน กัมพูชาและไทย

        สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของ 7 ประเทศในอาเซียน โดยในส่วนของประเทศไทยจะมีทั้งการรำ ระบำ ฟ้อน โขน การร้อยพวงมาลัย แกะสลักผลไม้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดกำแพงเพชร นิทรรศการพระบิดาแห่งพลังงานไทย นิทรรศการ 25 ปีมรดกโลกกำแพงเพชร กิจกรรมตลาดอาหารพื้นเมืองกำแพงเพชร กิจกรรมออกร้านของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก