ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. เร่งช่วยเหลือ 3 ครอบครัว ยากจนด้อยโอกาสทางสังคม มีทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก ที่ จ.นครราชสีมา ลพบุรี และจ.ตาก

วันที่ลงข่าว: 21/03/17

        วันที่ 20 มี.ค. 60  เวลา 08.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 595/2557-2560 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

 

         พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากกรณี หญิงชราวัย 75 ปี พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถลุกเดินได้ เนื่องจากหกล้มได้รับบาดเจ็บ แต่ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกชายบุญธรรมวัย 45 ปี ที่มีสติไม่สมประกอบ อาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใช้ประทังชีวิตไปวันวันๆ ทั้ง 2 ชีวิต อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากเกรงว่าลูกชายที่สติไม่ดีจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้า เพราะมีนิสัยชอบใช้ค้อนทุบตามกำแพงบ้าน ที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และกรณีเด็กชายวัย 15 ปี ต้องรับภาระ เพียงลำพังเลี้ยงดูยายแก่ชราวัย 80 ปี ที่พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง และอาวัย 37 ปี ที่ป่วยพิการทางสมอง โดยทุกวันหลังเลิกเรียน และในวันหยุด เด็กชายจะต้องออกไปรับจ้างทำงานหาเงิน เพื่อมาใช้จ่ายจุนเจือครอบครัว หากวันไหนไม่มีใครจ้าง ก็ต้องอดข้าวกัน ทั้งบ้าน ทั้ง 3 ชีวิต อาศัยในเพิงสังกะสีสภาพเก่าทรุดโทรม ซึ่งเด็กชายเปิดเผยว่า อยากเรียนต่อมาก แต่คงต้องหยุดเรียนแค่ชั้น ม.3 เนื่องจากไม่มีเงินเรียนต่อ ที่อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นั้น

 

         ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ พมจ.นครราชสีมา และ พมจ.ลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์การเรียน รวมทั้ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแข็งแรง มั่นคง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและผู้พิการ และบริการสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมตามกฎหมาย การศึกษาเล่าเรียนของเด็กในระยะยาว เป็นต้น

 

         พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีชาวสังคมออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของครอบครัวชาวเขา ที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ถึง 4 ชีวิต กับผู้เป็นแม่ ในกระต๊อบสภาพเก่าใกล้ผุพัง และไม่มีหลังคา อีกทั้งเด็กทั้ง 4 คน ไม่มีเอกสารประจำตัวใดๆ ทั้งสิ้น ครอบครัวมีฐานะยากจน ต้องกินข้าวเปล่าทุกมื้อ ที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นั้น ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (พมจ.ตาก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เร่งลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว อาทิ การศึกษาเล่าเรียนของเด็กๆในระยะยาว การปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีสภาพแข็งแรง มั่นคง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้ง การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการทำเอกสารประจำตัวของเด็กทั้ง 4 คน และบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เป็นต้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก