ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ยะลา จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 21/03/17

        สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับกาชาดจังหวัดยะลา โรงพยาบาลยะลา จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

        วันที่ 20 มี.ค. 60 ที่ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายพิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายแพทย์ กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา แพทย์ พยาบาล ส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

สำหรับโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บูรณการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดยะลา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560

         ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตไม่เอื้อต่อการรับผ่าตัด หรือได้รับการผ่าตัดช้ากว่าที่ควร ให้ได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม

ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมาย ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้พิการด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้ป่วยมาลงทะเบียน เข้ารับการตรวจ และผ่าตัด จำนวน 96 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก