ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สวทช. เตรียมนำผลงานเด่นกว่า 100 ชิ้นร่วมจัดแสดงในงาน NAC 2017

วันที่ลงข่าว: 20/03/17

        สวทช. เตรียมนำผลงานเด่นกว่า 100 ชิ้นร่วมจัดแสดงในงาน NAC 2017 พร้อมจับมือพันธมิตรจัด Job Fair รับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังพบประเทศไทยยังขาดนักจัยเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. เตรียมนำผลงานวิจัดมาจัดแสดงภายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 หรือ NAC 2017 ซึ่งปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายนนี้ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยภายในงานได้จัดให้มีเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นผลงานทางด้านวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีที่มีมากว่า 50 หัวข้อ การนำเเสดงผลงานของ สวทช.และพันธมิตรกว่า 100 ผลงาน อาทิ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับแรงบันดาลใจ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในระดับอาเซียน รวมถึงการจัดกิจกรรม NSTDA Open House เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนที่สนใจ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย นอกจากนี้จะนำเสนอรายละเอียดและความคืบหน้าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในส่วนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอินโนเวชั่นฮับ หรือ ศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมของประเทศ

        อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดนักจัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สวทช. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร การจัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ "Job Fair " ซึ่งมีบริษัทตอบรับเข้าร่วมกว่า 120 บริษัท มีอัตรางานกว่า 2 พันอัตรา เช่น สวทช. เบทาโกร SCG และบริษัทมิตรผล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงรายละเอียดทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่สนใจ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศกว่า 150 ทุนการศึกษา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ที่ดำเนินการร่วมกับ สวทช. ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.thac2017 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก