ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชื่นชมเด็กชายพิการสู้ชีวิต รับจ้างเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อหาเงินช่วยครอบครัว ที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือตามภาระกิจของกระทรวงฯ

วันที่ลงข่าว: 20/03/17

          นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ว่า จากกรณี เด็กชายอายุ 8 ปี พิการแขนขาไม่เท่ากัน และเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ แต่สู้ชีวิต ออกไปทำงานรับจ้างเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาเงินเป็นค่ารักษาตัวเอง และช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว นั้น จึงขอชื่นชมเด็กชายดังกล่าว ที่มีจิตใจเข้มแข็ง มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และมีความมุมานะพยายาม ในการช่วยเหลือตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ก่อให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของพลังทางสังคม โดยไม่ได้นำความพิการมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนในสังคมโดยเฉพาะผู้พิการ ทั้งนี้ ได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์การเรียน รวมทั้ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลของเด็กชายดังกล่าวในระยะยาว การศึกษาเล่าเรียนของเด็กอย่างต่อเนื่อง และบริการสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมตามกฎหมาย ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก