ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี

วันที่ลงข่าว: 20/03/17

        วันที่  17 มี.ค.60  นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานเปิดโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี โดยมอบห้องสุขาให้แก่นางหน่อแก้ว สินพรมมา อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 535 ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก โดยมีผู้ใจบุญในเขตเทศบาลเมืองตาก ร่วมบริจาคเงินช่วยสร้างห้องสุขา จำนวน 8,202 บาท และทางกองช่างเทศบาลเมืองตากได้ช่วยเหลือแรงงานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดขึ้น เพื่อสานพลังประชารัฐ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการสานพลังประชารัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

        สำหรับนางหน่อแก้ว สินพรมมา เป็นผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะเนื่องจากบ้านเป็นบ้านไม้ 2 ชั้นห้องน้ำอยู่นอกตัวบ้านและห้องน้ำมีลักษณะผนังแตกร้าว ประตูปิดไม่ได้เป็นอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งนางหน่อแก้ว มีสุขภาพไม่แข็งแรง อยู่กับบุตรชายซึ่งมีความพิการด้านพฤติกรรม นางหน่อแก้วประกอบอาชีพเก็บผักขายรายได้ไม่แน่นอน รายได้หลักจึงมาจากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก