ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขาจากบริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ลงข่าว: 20/03/17

       วันที่ 17 มี.ค.60 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขา จากนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด และครอบครัว จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยจะไปมอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการขับถ่าย โดยแยกเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คัดเลือกไว้จำนวน 300 ชุด มอบให้กาชาดจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 ชุด และมอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีมี จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่เหมาะสมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก