ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"พ่อเมืองปราจีนฯ" จัดเต็มบริการรับใช้ประชาชนอิ่มใจ

วันที่ลงข่าว: 17/03/17

      นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดไผ่งาม  ตำบลไผ่ชะเลือด  อำเภอศรีมโหสภ  จังหวัดปราจีนบุรี

     โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่

      นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้พิการและด้อยโอกาส รวมทั้งยังจัดให้มี ออกหน่วยให้บริการจากส่วนราชการต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การต่อใบขับขี่ การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว และการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ อีกมากมาย

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 16 มีนาคม 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก