ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประเทศไทย เตรียมแสดงศักยภาพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ในงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและธุรกิจเกษตรครั้งใหญ่ในอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 16/03/17

        นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 หรืองานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5-6 อิมแพค เมืองทองธานี ว่า สามารถตอบโจทย์การผลักดันและเสริมขีดความสามารถให้ภาคการเกษตรตลอดจนอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างคลอบคลุม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรกรรมและสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้เกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการที่จะเป็นเกษตร 4.0 ได้นั้นจะต้องมีการบูรณาการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ ตั้งแต่การผลิต แปรรูป ไปจนถึงการตลาด โดยเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญที่จะเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเน้นภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ หรือการยกระดับมูลค่าสินค้าผ่านนวัตกรรมทางการเกษตร ไปพร้อมกับเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้

        รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังกล่าวถึงการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ไปยัง 40 กว่าประเทศ ในปี 2558 มีมูลค่ารวมกว่า 30,100 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตร เช่นรถไถ เครื่องสี เครื่องสูบน้ำ และเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของไทย ดังนั้นเชื่อมั่นว่า งาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำหรับเจรจาการค้าแก่ผู้ทำธุรกิจเกษตรและเวทีจัดแสดงนวัตกรรมด้านเกษตรของไทยให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก