ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงาน ติวเข้ม เยาวชนไทย 35 คน เตรียมส่งแข่งฝีมือช่างระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 13/03/17

        นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงาน ได้จัดส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงงานนานาชาติ หรือ World Skill มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2560 เป็นครั้งที่ 44 จะทำการแข่งขัน ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ และประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมเยาวชน 35 คน ในสาขาช่างต่างๆ 24 สาขา อาทิ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) แฟชั่นเทคโนโลยี และ สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเยาวชนที่จะเข้ามาถึงรอบนี้ได้ต้องผ่านการคัดเลือกตั้งแต่สนามระดับภาค ระดับชาติ จนถึงระดับอาเซียนและมีการเก็บตัวเพื่อคัดเลือกแข่งขันในระดับนานาชาติ ต่อไป อย่างไรก็ตามการแข่งขันฝีมือแรงงานทักษะฝีมือถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและแผนการพัฒนากำลังแรงงานเชิงคุณภาพ 5 แสนคนภายใน 5 ปี ภายใต้การนำของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายธีรพล กล่าวอีกว่า ในกระบวนการเตรียมความพร้อมได้มีการศึกษาปัญหาจากการแข่งขันที่ผ่านและพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันส่วนใหญ่ คือ การบริหารจัดการเวลาการแข่งขันที่ยังไม่สามารถบริหารเวลาได้ ขาดสมาธิ ไม่กล้าซักถาม ไม่สามารถสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาที่เป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมก่อนเก็บตัวเยาวชนเพื่อฝึกซ้อมแต่ละสาขาอย่างเข้มข้นจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นและหมู่คณะ ฝึกระเบียบวินัยความอดทน นอกจากนี้ยังเน้นย้ำในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับชอบในฐานะตัวแทนประเทศไทย รวมถึงด้านภาษาในการสื่อสารเบื้องต้นอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก